fbpx

Har du gjort en riskbedömning?

Den 1 december 2017 trädde ett nytt direktiv från Arbetsmiljöverket i kraft gällande Användning och kontroll av trycksatta anordningar (AFS 2017:3). Som användare av en trycksatt anordning, t.ex. en kompressoranläggning har du en skyldighet att upprätta en riskbedömning samt rutiner för fortlöpande tillsyn (FLT).

Om detta inte genomförs kan Arbetsmiljöverket utdöma höga sanktionsavgifter vid en inspektion. 

Läs mer om AFS 2017:3

Kontakt Kompressor

Skicka förfrågan

Bli uppringd

Ring oss